Előző oldal

r. Gazdag Miklós vagyok, a SZELEKTOR-Dr. Gazdag Miklós Vezetési Tanácsadó Irodája Kft. alapítója és vezetője.

Irodánk tevékenységét szakmai és tudományos eredményekkel alapoztam meg. Ezeket jelzik a következők:

  • Szakmai felkészültség, tudományos munka és az ezt hasznosító publikációs tevékenység. (Okleveles pszichológus, munka-szakpszichológus végzettséggel, valamint bölcsészettudományi doktor, a pszichológia tudományok kandidátusa és PhD fokozatokkal rendelkezem. Szakmai, tudományos munkám köréből mintegy 130 publikációm jelent meg, ebből kb. tízre tehető a nagyobb szabású, humán erőforrás menedzsment témájú könyv és könyvrészlet. Például: A vezetés emberi tényezői, társszerzőségben, KJK., 1968; Vezetéslélektan, BME-Tankönyvkiadó, 1994; Személyügyi ABC, társszerkesztőként, társszerzőként, Verlag Dashöfer, 1999.)
  • Egyetemi oktatói tevékenység (egyetemi docensként, BME). Írásaim, tankönyveim jelen vannak a szakmai életben, ott vannak a felsőoktatásban és a szakirányú posztgraduális képzésben. (Például: gazdasági mérnök-, szakpszichológus- és személyügyi szakképzés.)
  • Előbbiekkel párhuzamosan végzett sokrétű vezetési tanácsadási tevékenység. Ez a következők szerint foglalható össze.

Sokféle vezetőképzési, vezetési tanácsadási és szervezetfejlesztési projektet vezettem. Szakterületem a munka és a szervezetek világához kapcsolódik; három nagy területre terjed ki: az egyének pszichológiai vizsgálata (munka- és pályaalkalmasságának vizsgálata, a munkakörhöz az alkalmas személy megkeresése, egyéni erőforrásfejlesztés), a csoportokkal végzett pszichológiai és konzultánsi munka (csoport-tréning, team building, a szociális készség, a kommunikáció fejlesztése, konfliktuskezelés), valamint a szervezetekkel végzett tanácsadási tevékenység (szervezeti diagnózis, szervezetfejlesztési tréning; munkakörelemzés és munkakörértékelés; teljesítménytervezés és teljesítményértékelés rendszerének alkalmazása). A CMC (Certified Management Consultant) nemzetközi tanácsadói cím birtoklása a szakértelmet és a tanácsadók etikai kódexe melletti elkötelezettséget fejezi ki. Kiemelem még, hogy a Magyar Tudományos Akadémia Köztestületének tagja és a Szervezetfejlesztők Magyarországi Társasága tiszteletbeli tagja vagyok.


Dr. Gazdag Miklós publikációi 1990-2000. között


1990/a A humánpolitika és feltételrendszere I. Humánpolitikai Szemle. I. évf. 12.sz.

1991/a A humánpolitika és feltételrendszere II. Humánpolitikai Szemle.
II. évf. 2.sz. 24-34.old.

1991/b Tréning-módszer a vezetési tanácsadásban. Humánpolitikai Szemle.
II. évf. 6.sz. 12-23. old.

1991/c Vállalati humánpolitika. Szelektor Kft. 172 old.

1992 Munkapszichológia, szervezetpszichológia. Személyzeti tanfolyam jegyzete.
Országos Munkaügyi Központ. 96 old.

1993/a A szervezetfejlesztés alapjai és módszerei. Humánpolitikai Szemle.
IV. évf. 11.sz. 3-11. old.

1993/b Strukturális és tevékenységbeli változások a munkapszichológiában.
Ergonómia. XXVI. évf. 3.sz. 15-19. old.

1994/a Vezetéslélektan. Budapesti Műszaki Egyetem. 176 old.

1998 Mindennapi pszichológia. Műegyetemi Kiadó.

1999/a Személyügyi ABC. Aktuális gyakorlati tanácsadó cégvezetőknek és
humánerőforrás-menedzsereknek. Társszerkesztés. Verlag Dashöfer.

1999/b Az emberi erőforrás menedzsment tartalma, struktúrája és szervezete.
In: Személyügyi ABC. 3. fej. Verlag Dashöfer.

1999/c Az emberi erőforrás felkutatása és kiválasztása. In: Személyügyi ABC.
4.3 fej. Verlag Dashöfer.

1999/d Teljesítménymenedzsment. In: Személyügyi ABC. 6. fej. Verlag Dashöfer.

1999/e Szervezetfejlesztés és az emberi erőforrás fejlesztése. In: Személyügyi ABC.
8. fej. (8.2.) Verlag Dashöfer.

2000 Négy évtized fő tendenciái a magyar munka- és szervezetpszichológiában 1960-2000. között. (Megjelenés alatt.)

Következő oldal
Ugrás az oldal tetejére


Bemutatkozás | Munkaadói oldalak | Munkavállalói oldalak | Adatbank

(C) 2000 SZELEKTOR- Dr Gazdag Miklós Vezetési Tanácsadó Irodája Kft.
1056 Budapest, Molnár u. 10. II. em. 12.
Tel: +36 1 3188595 Fax: +36 1 3187316
E-mail: info@szelektor.hu