Előző oldal

z integrált humánerőforrás-gazdálkodási rendszer kidolgozása és működtetése a következő - egymással szoros kölcsönhatásban lévő és egymásra épülő - alapfeladatokat foglalja magába:

 1. Munkakörelemzés és munkakörértékelés.
  A SZELEKTOR-GM módszer egyedi sajátossága, hogy értékelési kritériumai közé beépíti a magyar bérezési gyakorlat sztenderd elemeit, ugyanakkor fontos ismérvekkel egészíti ki azokat.
  A SZELEKTOR-GM módszer háromféle megközelítést tartamaz: (1) globális rangsorolási eljárást, (2) analitikus kategorizáló-pontozó eljárást (négy fő ismérv alapján) és (3) a bérarányok szerinti implicit értékelést. A háromféle megközelítés kölcsönösen kontrollálja egymást, az így levont következtetések megbízhatósága vitathatatlan.
 2. Teljesítménytervezés és teljesítményértékelés
  Az eljárás összehangolja a szervezet célkitűzéseit és az egyéni célokat, valamint az egyéni teljesítmények javítását, ezekhez tartalmas kommunikációt és visszajelzést teremt. Az egész szervezetre motiváló hatású humánerőforrás-gazdálkodási módszer lehet. Bevezetését és alkalmazását nagy gyakorlattal tudjuk segíteni.
 3. Pálya- és karriertervezés
  E projekttel a szakember és vezetőutánpótlás tervezést, a személyzetfejlesztés rendszerét alakítjuk ki. A projekt öt alapfeladatot tartalmaz. Ezek: (1) pályakezdők támogatása; (2) a fiatal szakemberállomány (35 év alatti diplomások) karriertervezése; (3) a "korfa"-elemzésekből utánpótlási tervek kidolgozása; (4) a teljesítményértékelésből adódó teendők és (5) a technikai, piaci, stb. követelményekre reagáló oktatás, továbbképzés.

Ezek összehangolt programját szakszerű tanácsadási munkával tudjuk segíteni.

Következő oldal
Ugrás az oldal tetejére


Bemutatkozás | Munkaadói oldalak | Munkavállalói oldalak | Adatbank

(C) 2000 SZELEKTOR- Dr Gazdag Miklós Vezetési Tanácsadó Irodája Kft.
1056 Budapest, Molnár u. 10. II. em. 12.
Tel: +36 1 3188595 Fax: +36 1 3187316
E-mail: info@szelektor.hu